Aanpassingen WWZ

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in record tempo ingevoerd. Nu komt langzamerhand meer zicht op de effecten die deze wetgeving met zich meebrengt. Kort na de inwerkingtreding van de wetgeving  zijn er al een tweetal aanpassingen in de maak. De eerste ziet op de sectoren waar er veel gebruik gemaakt wordt van seizoenarbeiders. De tweede … More Aanpassingen WWZ

Ontslagrecht

Het ontslagrecht gaat per 1-7-2015 door de Wet Werk en Zekerheid behoorlijk op de schop. Schematisch houdt het, het volgende in: Hierdoor is er na 1-7-2015 geen keuze meer mogelijk voor of de ene of de andere route bij ontslag, maar is deze in de wet vastgelegd. Naast deze twee routes blijft de mogelijkheid van een … More Ontslagrecht

Nieuwe WW onder WWZ

Onder invloed van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt ook de Werkloosheidswet veranderd. De achtergrond van deze verandering is het meer activerend maken van werkloosheidsuitkeringen. De maatregelen moeten ertoe leiden dat werkloze werknemers eerder werk aanvaarden. Een gedeelte van de maatregelen gaat per 1-7-2015 in, een ander gedeelte per 1-1- 2016. Hieronder volgen de grootste en … More Nieuwe WW onder WWZ

Ketenregeling

De ketenregeling houdt kort gezegd het volgende in. Bij meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd (de keten) zal na een bepaalde in de wet genoemde periode de laatste overeenkomst overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Verder is het zo, dat als er meer dan drie overeenkomsten voor bepaalde tijd binnen die in de wet … More Ketenregeling

Aanzeggen en andere WWZ bijzondere voorwaarden

Bij de Wet Werk en Zekerheid zijn er diverse bijzondere waarborgen voor de werknemer opgenomen, dan wel verbeterd. De wetgever heeft hiermee de rechtspositie, in elk geval op het oog, verbeterd. Wat zijn deze bijzondere waarborgen? In volgorde van opname in boek 7 behandelen we ze hier. Proeftijd Onder de huidige wetgeving mag in iedere … More Aanzeggen en andere WWZ bijzondere voorwaarden