Nieuwe WW onder WWZ

Onder invloed van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt ook de Werkloosheidswet veranderd. De achtergrond van deze verandering is het meer activerend maken van werkloosheidsuitkeringen. De maatregelen moeten ertoe leiden dat werkloze werknemers eerder werk aanvaarden.

WW uitkering

Een gedeelte van de maatregelen gaat per 1-7-2015 in, een ander gedeelte per 1-1- 2016. Hieronder volgen de grootste en belangrijkste wijzigingen.

Aanpassing duur WW

De duur van de WW- uitkering wordt 24 maanden, waarna 14 maanden kan worden aangevuld via een bij CAO te maken afspraak. Of dat in de praktijk gaat gebeuren valt nog te bezien.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar.

Hoogte WW uitkering

De hoogte van de WW-uitkering is gekoppeld aan het laatstverdiende loon. De hoogte van de uitkering is gedurende de eerste 2 maanden 75%, hierna 70% van het dagloon.

Aanpassing opbouw WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de opbouw van WW-rechten aangepast. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. Om de overgang te verzachten blijven de tot 1-1-2016 opgebouwde rechten gehandhaafd.

Als dit arbeidsverleden meer dan 24 jaar is, zal er sprake zijn van een geleidelijke afbouw tot het wettelijk maximum van 24 maanden bereikt wordt.

Passende arbeid

Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren. Deze maatregel gaat in per 1 juli 2015.

Inkomensverrekening

Op 1 juli 2015 gaat een andere systematiek voor de inkomensverrekening in de WW in. Dat betekent dat de uitkeringsgerechtigde vanaf dan van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het om vanuit de WW aan het werk te gaan.

Tabel veranderingen WW
oud nieuw
Per gewerkt jaar bouwt de medewerker 1 maand recht op WW op.  Per gewerkt jaar bouwt de medewerker 1 maand recht op WW op. Na 10 arbeidsjaren zal per gewerkt jaar een halve maand WW opgebouwd worden. Om de overgang te verzachten blijven de tot 1-1-2016 opgebouwde rechten gehandhaafd. Als dit arbeidsverleden >24 jaar is, zal er sprake zijn van een geleidelijke afbouw tot het wettelijk maximum van 24 maanden bereikt wordt ; gaat in 1-1-2016.
De maximale duur van de WW-uitkering is 38 maanden. De duur van de WW- uitkering wordt 24 maanden, waarna 14 maanden kan worden aangevuld (na afspraak in cao of tussen werkgever en werknemer). Of dat in de praktijk gaat gebeuren valt nog te bezien; gaat in 1-1-2016.
De hoogte van de uitkering is gedurende de eerste 2 maanden 75%, hierna 70% van het dagloon. De hoogte van de uitkering is gedurende de eerste 2 maanden 75%, hierna 70% van het dagloon; geen wijziging.
Na 1 jaar WW is iedere arbeid passend. Na 1/2 jaar WW is iedere arbeid passend. ; gaat in 1-7-2015.
Indien een uitkeringsgerechtigde gaat werken naast de uitkering, worden de gewerkte uren verrekend met de uitkeringsuren. Indien een uitkeringsgerechtigde arbeid met een lager uurloon aanneemt, betekent dit dat hij/zij minder geld zal ontvangen dan wanneer hij/zij niet gaat werken. Indien een uitkeringsgerechtigde gaat werken naast de uitkering, wordt het inkomen uit arbeid verrekend met de uitkering. Onafhankelijk van het uurloon van de arbeid, zal de uitkeringsgerechtigde er nooit op achteruit gaan als hij/zij gaat werken naast de uitkering ; gaat in 1-7-2015.