Ontslagrecht

Het ontslagrecht gaat per 1-7-2015 door de Wet Werk en Zekerheid behoorlijk op de schop. Schematisch houdt het, het volgende in: Hierdoor is er na 1-7-2015 geen keuze meer mogelijk voor of de ene of de andere route bij ontslag, maar is deze in de wet vastgelegd. Naast deze twee routes blijft de mogelijkheid van een … More Ontslagrecht

Nieuwe WW onder WWZ

Onder invloed van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt ook de Werkloosheidswet veranderd. De achtergrond van deze verandering is het meer activerend maken van werkloosheidsuitkeringen. De maatregelen moeten ertoe leiden dat werkloze werknemers eerder werk aanvaarden. Een gedeelte van de maatregelen gaat per 1-7-2015 in, een ander gedeelte per 1-1- 2016. Hieronder volgen de grootste en … More Nieuwe WW onder WWZ