Aanzeggen en andere WWZ bijzondere voorwaarden

Bij de Wet Werk en Zekerheid zijn er diverse bijzondere waarborgen voor de werknemer opgenomen, dan wel verbeterd. De wetgever heeft hiermee de rechtspositie, in elk geval op het oog, verbeterd. Wat zijn deze bijzondere waarborgen? In volgorde van opname in boek 7 behandelen we ze hier. Proeftijd Onder de huidige wetgeving mag in iedere … More Aanzeggen en andere WWZ bijzondere voorwaarden