Wie zit er achter

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen is opgezet door Joop der Weduwen.

Joop der Weduwen JuridischEHBO
Joop der Weduwen JuridischEHBO

Zie mijn Linkedin profiel: LinkedIn-profiel van Joop der Weduwen weergevenProfiel van Joop der Weduwen weergeven

Geregeld nieuws op juridisch gebied via Twitter: @jamderweduwen

Facebook pagina: JurdischEHBO

Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zowel strafrecht als privaatrecht heb ik daarbij afgerond. Na mijn studie heb ik jaren gewerkt als jurist in diverse functies binnen het sociaal verzekeringsrecht (werknemersverzekeringen).

In de jaren negentig van de vorige eeuw heb ik met een compagnon een Juridisch adviesbureau gerund. Hierbij hield ik me bezig met verhaalzaken (waaronder letselschade) en advisering op terrein van het sociaal verzekeringsrecht en het arbeidsrecht.

Vanaf 1987 hou ik mij bezig met de beoordeling van zelfstandigheid. Vooral de samenhang tussen de regelgeving op sociaal verzekeringsrechtelijk gebied, arbeidsrechtelijk en fiscaal gebied is mijn specialisme.

Begin deze eeuw heb ik strategisch management gestudeerd aan de universiteit Utrecht om een bredere blik op management vraagstukken te krijgen. Dit helpt mij bij het adviseren van personen en bedrijven bij het opstarten en runnen van hun bedrijfsactiviteiten. Vanuit die advieswerkzaamheden merk ik de behoefte van mensen, waaronder ook zelfstandig professionals (zp-ers), aan een juridisch klankbord. Vandaar Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen.

Motto van JuridischEHBO is: preventie in plaats van een procedure. De insteek is niet om een pleister aan te bieden, maar vooral juridisch advies ter preventie. Waar een pleister nodig is bieden we die natuurlijk wel aan.

Neem vóór een pleister nodig is, contact op. Intake altijd gratis, tenzij anders vermeld.