Wie zit er achter

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen is opgezet door Joop der Weduwen.

erik_de_rie-fotografie-210419-PS-128-Banner-met_logo

Zie mijn Linkedin profiel: LinkedIn-profiel van Joop der Weduwen weergevenProfiel van Joop der Weduwen weergeven 

Geregeld nieuws op juridisch gebied via Twitter: @jamderweduwen 

Facebook pagina: JurdischEHBO

Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zowel strafrecht als privaatrecht heb ik daarbij afgerond. Na mijn studie heb ik jaren gewerkt als jurist in diverse functies binnen het sociaal verzekeringsrecht (werknemersverzekeringen) en naast mijn werk in loondienst ook een juridisch adviesbureau gehad in de jaren ’90 van de vorige eeuw.

In diverse functies die ik uitoefende, heb ik me door de jaren heen bezig gehouden met de beoordeling van wie aangemerkt kan worden als zelfstandige en wie, waarom, niet. De samenhang en ook het verschil tussen de wet en regelgeving op het terrein van sociaal verzekeringsrecht, arbeidsrecht en fiscaal recht, is mijn specialisme. Zo heb ik meegewerkt aan het tot stand komen van de zelfstandigheidsverklaringen eind vorige eeuw en de eerste versie van de Verklaring Arbeids Relatie (VAR) begin deze eeuw. De samenvatting van mijn ervaringen vanaf dat moment tot en met het moment van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heb ik neergelegd in een boek: Vogelvrij Verklaard. Het arbeidsrecht van de zzp’er. Hoe en waarom de freelancer verdwijnt.

Tussendoor ben ik begin deze eeuw afgestudeerd aan de universiteit Utrecht in het strategisch management om een bredere blik op management vraagstukken te krijgen. Dit helpt mij bij het adviseren van personen en bedrijven bij het opstarten en runnen van hun bedrijfsactiviteiten.

Vanuit mijn advieswerkzaamheden merk ik de behoefte van ondernemers, waaronder ook zelfstandig professionals (zp-ers), aan een juridisch klankbord. Vandaar Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen.

Motto van JuridischEHBO is: preventie in plaats van een procedure. De insteek is niet om een pleister aan te bieden, maar vooral juridisch advies ter preventie. Waar een pleister nodig is bieden we die natuurlijk wel aan.

Neem vóór een pleister nodig is, contact op. Intake altijd gratis, tenzij anders vermeld.