WOZ waarde en bezwaar maken; doen of niet?

Alle huizenbezitters hebben al gehad of zullen rond deze tijd een beschikking krijgen voor de WOZ waarde van hun woning. Uit landelijke cijfers blijkt, dat minder dan twee procent van de huizenbezitters bezwaar maakt, terwijl daar waar bezwaar gemaakt wordt en men gelijk krijgt, dit gemiddeld €272,- kan besparen (aldus het onderzoeksbureau Vostradamus). Hieronder wat … More WOZ waarde en bezwaar maken; doen of niet?

Bereikt het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties haar doel?

Dit is het derde en laatste artikel in een rij van drie over de nieuwe wetgeving om te komen tot een beoordelingssystematiek voor zelfstandigheid. In dit artikel wordt bezien of de beoogde doelstellingen, die gaan leiden tot afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en invoering van een nieuwe systematiek, ook bereikt worden. Op alle aspecten … More Bereikt het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties haar doel?

WOZ beschikking? Vijf Tips om beter te besluiten over wel of geen bezwaar

Jaarlijks bepaalt jouw gemeente de onroerend zaakbelasting (OZB) van jouw woning. De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB aan de hand van de waardering onroerende zaken (WOZ waarde) van jouw woning. Jaarlijks geeft de gemeente daar een besluit over af, die als het goed is ondertussen via de mail of via een brief bij jou … More WOZ beschikking? Vijf Tips om beter te besluiten over wel of geen bezwaar

Politiereorganisatie

Reorganiseren van een organisatie met rond de 60.000 personeelsleden is niet eenvoudig. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Zo ook bij deze reorganisatie. Veel beslissingen, met de kans dat al deze beslissingen in haast en tijdsdruk wel eens voorbij gaan aan de persoonlijke situatie van degene die het raakt. Heeft u bezwaar gemaakt en is uw … More Politiereorganisatie