NOW

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) In dit artikel een nadere uitwerking van de tijdelijke noodmaatregel om werkgevers getroffen door de Corona crisis te helpen om salaris door te kunnen betalen aan hun werknemers. Deze maatregel is in de plaats gekomen voor de regeling Werktijdverkorting (Wtv), die is stopgezet. Voor de wettelijke basis zie de informatie … More NOW

Ontslagrecht

Het ontslagrecht gaat per 1-7-2015 door de Wet Werk en Zekerheid behoorlijk op de schop. Schematisch houdt het, het volgende in: Hierdoor is er na 1-7-2015 geen keuze meer mogelijk voor of de ene of de andere route bij ontslag, maar is deze in de wet vastgelegd. Naast deze twee routes blijft de mogelijkheid van een … More Ontslagrecht

Nieuwe ontslagprocedure per 1 juli 2015

Nieuwe procedure per 1 juli 2015 Het ontslagrecht ondergaat in 2015 grote wijzigingen ten opzichte van het ontslagrecht in 2014. Het ontslagrecht 2015 bepaalt dat de werkgever een wettelijk vastgelegde ontslagroute moet volgen als hij een werknemer wilt ontslaan. Dit artikel behandelt de ontslagroutes en wat er inhoudelijk verandert door deze nieuwe procedure via deze routes.