Nieuwe ontslagprocedure per 1 juli 2015

Nieuwe procedure per 1 juli 2015

Het ontslagrecht ondergaat in 2015 grote wijzigingen ten opzichte van het ontslagrecht in 2014. Het ontslagrecht 2015 bepaalt dat de werkgever een wettelijk vastgelegde ontslagroute moet volgen als hij een werknemer wilt ontslaan. Dit artikel behandelt de ontslagroutes en wat er inhoudelijk verandert door deze nieuwe procedure via deze routes.

Ontslag op staande voet

UWV route, kantonrechter en wederzijds goedvinden

De UWV-route is vanaf 1 juli 2015 verplicht voor bedrijfseconomische ontslagen en ontslagen als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

De werkgever moet de kantonrechters-route volgen voor individuele ontslagen, zoals disfunctioneren, onverenigbaarheid van karakters en onenigheid over te voeren beleid.

Ontslag met wederzijds goedvinden, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst blijft mogelijk in 2015. Wel gelden speciale regels over de acceptatie door de werknemer en de vermelding daarvan door de werkgever in de overeenkomst.
Werkgever en werknemer kunnen bij deze route over elk onderdeel individuele afspraken maken. Bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Waar de hoogte van de ontslagvergoeding vanaf 2015 bij de UWV-route en de kantonrechters route wettelijk vastliggen, kunnen werkgever en werknemer onderling elke afspraak maken over de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze kan gebaseerd zijn op de kantonrechtersformule, waar dat via UWV of de kantonrechter onmogelijk is. Deze afspraken worden vervolgens schriftelijk vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst zal dus ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen als werkgever en werknemer een onderlinge ontslagregeling overeenkomen.

Ontslag via UWV of kantonrechter

Vanaf 1 juli 2015 geldt voor de procedures via UWV en de kantonrechter een nieuw regiem. Bij beiden geldt dat er geen verschil meer is ten aanzien van de hoogte van de in principe door de werkgever aan werknemer te geven vergoeding ter compensatie van het ontslag. De bestaande kantonrechtersformule wordt buiten werking gesteld voor deze zaken.

ontslagprocedure-uwv

Er wordt uitgegaan van een transitievergoeding te betalen door de werkgever aan de werknemer ter compensatie van (de gevolgen van) het ontslag en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. Hiervoor dient de werknemer minstens 24 maanden in dienst te zijn geweest en is de vergoeding gemaximeerd op € 75.000,- bruto, dan wel een maximum van één jaarsalaris (als dat hoger was). De opbouw van de vergoeding is:

  • 1/6 maandsalaris per zes maanden
  • Na tien jaar in dienst, ¼ maandsalaris per zes maanden
  • Speciale overgangsregeling voor 50 plussers tot 2020

UWV kent geen vergoeding toe, maar de werkgever dient dit zelf te betalen. Bij de procedure via de kantonrechter zal de kantonrechter wel de vergoeding kunnen vaststellen, dan wel toetsen.
Er zijn specifieke uitzonderingen voor betaling van deze transitievergoeding voor werkgevers die niet kunnen betalen, dan wel minder draagkrachtig zijn.

Bef

Nieuwe rechtsafhandeling

Bij de route via UWV voor bedrijfseconomische redenen en bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer, geldt dat er vanaf 1 juli 2015 een volledig digitale procedure opgetuigd gaat worden. Het verzoek wordt dan volledig digitaal ingediend en afgehandeld.

Voor wat betreft de procedure via de kantonrechter geldt, dat er een uitgebreidere rechtsgang wordt vormgegeven. Ook na de ingezette ontslagroute via UWV door de werkgever, kan de werknemer via een verzoekschrift de zaak voorleggen aan de kantonrechter om ofwel herstel dienstverband dan wel een billijke vergoeding (zijnde de transitievergoeding) te vorderen. Van de beslissing van de kantonrechter is anders dan voorheen wel hoger beroep mogelijk en ook cassatie.

Slot

In deze blog zijn niet alle details opgenomen over de nieuwe procedure. Heb je nog vragen, dan schroom niet en stel ze. Zou je meer willen weten of daar een blog over willen lezen laat het hieronder dan weten. Heb je anderszins onderwerpen die je graag in een blog behandeld zou willen hebben, laat dat dan ook weten.

Tot slot, indien je het een lezenswaardig stuk vindt en geschikt voor anderen:

share


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.