Nieuwe ontslagprocedure per 1 juli 2015

Nieuwe procedure per 1 juli 2015 Het ontslagrecht ondergaat in 2015 grote wijzigingen ten opzichte van het ontslagrecht in 2014. Het ontslagrecht 2015 bepaalt dat de werkgever een wettelijk vastgelegde ontslagroute moet volgen als hij een werknemer wilt ontslaan. Dit artikel behandelt de ontslagroutes en wat er inhoudelijk verandert door deze nieuwe procedure via deze routes.