Uitstel afschaffen VAR

De bedoeling van staatssecretaris Wiebes was om eind oktober de wet waarbij de Verklaring Arbeid Relatie (VAR) werd afgeschaft door de Eerste Kamer te loodsen. Dit is niet gelukt. Oorzaken hiervoor waren onder meer de grote hoeveelheid vragen die in de Eerste Kamer werden gesteld, maar ook de maatschappelijke reacties op de wetgevingen en de … More Uitstel afschaffen VAR

Bereikt het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties haar doel?

Dit is het derde en laatste artikel in een rij van drie over de nieuwe wetgeving om te komen tot een beoordelingssystematiek voor zelfstandigheid. In dit artikel wordt bezien of de beoogde doelstellingen, die gaan leiden tot afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en invoering van een nieuwe systematiek, ook bereikt worden. Op alle aspecten … More Bereikt het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties haar doel?

Ontslagrecht

Het ontslagrecht gaat per 1-7-2015 door de Wet Werk en Zekerheid behoorlijk op de schop. Schematisch houdt het, het volgende in:   Hierdoor is er na 1-7-2015 geen keuze meer mogelijk voor of de ene of de andere route bij¬†ontslag, maar is deze in de wet vastgelegd. Naast deze twee routes blijft de mogelijkheid van … More Ontslagrecht

Nieuwe ontslagprocedure per 1 juli 2015

Nieuwe procedure per 1 juli 2015 Het ontslagrecht ondergaat in 2015 grote wijzigingen ten opzichte van het ontslagrecht in 2014. Het ontslagrecht 2015 bepaalt dat de werkgever een wettelijk vastgelegde ontslagroute moet volgen als hij een werknemer wilt ontslaan. Dit artikel behandelt de ontslagroutes en wat er inhoudelijk verandert door deze nieuwe procedure via deze routes.