Aanslag onroerend zaakbelasting

Jaarlijks bepaald uw gemeente de onroerend zaakbelasting (OZB) van uw woning. De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB aan de hand van de waardering onroerende zaken (WOZ waarde) van uw woning. Tegen deze vaststelling kunt u jaarlijks bezwaar maken. Dit loont vaak de moeite, omdat de gemeenten een aparte methode hebben om de WOZ waarde vast te stellen. Bezwaar maken is gratis en de opbrengst kan soms behoorlijk oplopen. Wij beoordelen graag of bezwaar maken zin heeft en als dit naar ons oordeel zo is, dan zullen wij op ‘no cure no pay’ basis dit bezwaar graag voor onze rekening nemen.

OZB

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde aan de hand van een taxatie of een computermodel. In het taxatieverslag staat wat de vrije verkoopwaarde van uw woning is.

Uw gemeente stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

Het is niet nodig dat de gemeente elke woning bezoekt. Een bezoek aan 1 of een aantal vergelijkbare woningen per straat is voldoende. Het gaat dan om woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht of in een steekproef zijn geselecteerd. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de overige woningen. De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld vierkante meters vloeroppervlakte of de inhoud van de woning.

Bij de waardering van de woning kijkt de gemeente niet naar de hypotheek die u heeft. De gemeente houdt ook geen rekening met bijvoorbeeld huur of erfpacht.

Nieuwe WOZ-beschikking aanvragen

Bent u van mening dat de waarde van uw woning om een gegronde reden is gedaald? Dan kunt u bij uw gemeente een verzoek indienen om een nieuwe WOZ-waarde vast te stellen. U vraagt dan een nieuwe WOZ-beschikking aan. Bijvoorbeeld als er brandschade of andere grote schade is aan uw huis. Of als er verontreinigde grond is ontdekt. Schommelingen op de huizenmarkt zijn geen gegronde reden voor een nieuwe beschikking. Deze hebben meestal wel gevolgen voor de nieuwe WOZ-waarde voor het volgende belastingjaar.

Heeft u een vergunning aangevraagd voor een verbouwing van uw woning? En is uw huis door de verbouwing meer waard geworden? Dan krijgt u automatisch een nieuwe beschikking als de verbouwing klaar is.

Als u verhuist, kunt u bij de gemeente voor uw nieuwe huis de WOZ-beschikking opvragen. Deze beschikking geeft dan dezelfde waarde aan als de beschikking die aan de vorige eigenaar was gezonden. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen en in beroep gaan. De prijs waarvoor u de woning heeft gekocht hoeft in dat eerste jaar niet overeen te komen met de WOZ-waarde. Die is namelijk bepaald op het prijspeil op 1 januari van het voorafgaande jaar.

Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief. Zij moeten wel rekening houden met de totale lastenstijging voor hun inwoners.

Bezwaar maken tegen OZB

U kunt geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief. Wel kunt u bezwaar maken tegen de waardebepaling van het huis (de WOZ-waarde). Ook kunt u bezwaar maken als u ten onrechte een OZB-aanslag heeft gekregen. Dit kan bij uw gemeente. Via de gemeente kunt u ook uw mening geven over de hoogte van het OZB tarief.

Huurders betalen geen OZB voor woning

Huurders van woningen betalen geen OZB. Voor panden die niet als woning gebruikt worden (zoals bedrijfspanden) betaalt u als huurder wel OZB.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.