WOZ beschikking? Vijf Tips om beter te besluiten over wel of geen bezwaar

Jaarlijks bepaalt jouw gemeente de onroerend zaakbelasting (OZB) van jouw woning. De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB aan de hand van de waardering onroerende zaken (WOZ waarde) van jouw woning. Jaarlijks geeft de gemeente daar een besluit over af, die als het goed is ondertussen via de mail of via een brief bij jou op de mat ligt.

Wil je weten of de beschikking juist is. wil je weten wat hier tegen te doen. Lees dan verder. Na het lezen weet je beter, hoe en of je tegen je beschikking iets kan of moet doen.

Bezwaar maken en tips

Tegen de beschikking en de vaststelling van de WOZ waarde kun je jaarlijks bezwaar maken. Dit loont vaak de moeite. Bezwaar maken is gratis en de opbrengst kan soms behoorlijk oplopen. Hieronder wat tips bij het besluiten of bezwaar maken handig is.

Tip 1 Weet waar de beschikking is op gebaseerd

Via het digitale loket van je gemeente (of samenwerkende belastinginstantie) kun je eenvoudig het taxatie verslag inzien en downloaden. Doe dit, want dan weet je waar de beschikking op is gebaseerd.

Tip 2 Weet hoe de beschikking zich tot die van het vorige jaar verhoudt

Ook de beschikkingen van de voorgaande jaren (en de taxaties) zijn terug te vinden via het digitale loket. Veel stukken, maar wel handig om te kunnen vergelijken of de nieuwste beschikking ook wel logisch volgt op de beschikkingen van de voorgaande jaren.

Tip 3 Ken de markt

Als je weet wat de huizen prijs van vergelijkbare woningen in je omgeving is, kun je ook beter een beslissing nemen of bezwaar zinvol is. Via het Kadaster kun je voor je eigen woonomgeving een overzicht krijgen van koopsommen van huizen in je omgeving. Dat geeft een goede indicatie of de vaststelling en taxatie door de gemeente goed is gebeurd.

Tip 4 Vraag de buren.

Weet wat de buren voor aanslag hebben gekregen. Vergelijk en vraag ook wat zij doen met de beschikking die zij hebben gekregen. Soms is het logisch om een gezamenlijke afweging te maken, want zij staan voor dezelfde beslissing als jij.

Tip 5 Maak tijdig bezwaar

Een inkoppertje, maar tijd gaat snel. Vergeet niet tijdig bezwaar te maken. Uiterlijk zes weken na dagtekening van de beschikking.

Lekker zelf aan de slag of laten doen?

Met de vorige tips kun je zelf al aan de slag. Bezwaar maken is laagdrempelig en kost niets. Heb je toch liever een oordeel of bezwaar maken zinvol is, dan doen wij dat kosteloos (mits er voldoende basisgegevens voorhanden zijn). Wij beoordelen dan of bezwaar maken zin heeft.

Als bezwaar maken naar ons oordeel zinvol is en je wilt dan dat wij dit doen, dan zullen wij voor € 220, – dit bezwaar graag voor onze rekening nemen. Als het bezwaar geheel of gedeeltelijke gegrond verklaard wordt, is de gemeente verplicht deze kosten te vergoeden (dus dan kost het je per saldo niets).

OZB

Voor meer info vul het contactformulier in.

Wil je meer achtergrond informatie over OZB en WOZ, zoals de methode waarmee de gemeenten de WOZ waarde bepalen, lees dan hieronder verder.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde aan de hand van een taxatie of een computermodel. In het taxatieverslag staat wat de vrije verkoopwaarde van jouw woning is.

Jouw gemeente stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

Het is niet nodig dat de gemeente elke woning bezoekt. Een bezoek aan 1 of een aantal vergelijkbare woningen per straat is voldoende. Het gaat dan om woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht of in een steekproef zijn geselecteerd. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de overige woningen. De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld vierkante meters vloeroppervlakte of de inhoud van de woning.

Bij de waardering van de woning kijkt de gemeente niet naar de hypotheek die je hebt. De gemeente houdt ook geen rekening met bijvoorbeeld huur of erfpacht.

Nieuwe WOZ-beschikking aanvragen

Ben je van mening dat de waarde van jouw woning om een gegronde reden is gedaald? Dan kun je bij jouw gemeente een verzoek indienen om een nieuwe WOZ-waarde vast te stellen. Je vraagt dan een nieuwe WOZ-beschikking aan. Bijvoorbeeld als er brandschade of andere grote schade is aan jouw huis. Of als er verontreinigde grond is ontdekt. Schommelingen op de huizenmarkt zijn geen gegronde reden voor een nieuwe beschikking. Deze hebben meestal wel gevolgen voor de nieuwe WOZ-waarde voor het volgende belastingjaar.

Heb je een vergunning aangevraagd voor een verbouwing van jouw woning? En is jouw huis door de verbouwing meer waard geworden? Dan krijgt je automatisch een nieuwe beschikking als de verbouwing klaar is.

Als je verhuist, kunt je bij de gemeente voor jouw nieuwe huis de WOZ-beschikking opvragen. Deze beschikking geeft dan dezelfde waarde aan als de beschikking die aan de vorige eigenaar was gezonden. Tegen deze beschikking kun je bezwaar aantekenen en in beroep gaan. De prijs waarvoor jij de woning hebt gekocht hoeft in dat eerste jaar niet overeen te komen met de WOZ-waarde. Die is namelijk bepaald op het prijspeil op 1 januari van het voorafgaande jaar.

Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief. Zij moeten wel rekening houden met de totale lastenstijging voor hun inwoners.

Bezwaar maken tegen OZB-tarief

Je kunt geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief. Wel kun je bezwaar maken tegen de waardebepaling van het huis (de WOZ-waarde). Ook kun je bezwaar maken als je ten onrechte een OZB-aanslag heeft gekregen. Dit kan bij jouw gemeente. Via de gemeente kun je wel jouw mening geven over de hoogte van het OZB tarief.

Huurders betalen geen OZB voor woning

Huurders van woningen betalen geen OZB. Voor panden die niet als woning gebruikt worden (zoals bedrijfspanden) betaalt je als huurder wel OZB.

Wil je nog meer info over WOZ en OZB, stel je vraag via het onderstaande formulier.