WOZ beschikking? Vijf Tips om beter te besluiten over wel of geen bezwaar

Jaarlijks bepaalt jouw gemeente de onroerend zaakbelasting (OZB) van jouw woning.┬áDe gemeente bepaalt de hoogte van de OZB aan de hand van de waardering onroerende zaken (WOZ waarde) van jouw woning. Jaarlijks geeft de gemeente daar een besluit over af, die als het goed is ondertussen via de mail of via een brief bij jou … More WOZ beschikking? Vijf Tips om beter te besluiten over wel of geen bezwaar