Politiereorganisatie taai proces

Politie

Medio vorig jaar schreef ik een blog over de Politiereorganisatie (klik hier voor die blog). Toen kon er bezwaar en beroep gemaakt worden tegen de indeling volgens het Landelijk Functiehuis Nationale Politie (LNFP).

Voorafgaand aan de reorganisatie van de Nationale Politie, loopt de plaatsing van medewerkers in het nieuwe functiehuis. Langzamerhand komt er meer tekening in de voortgang van de plaatsing in dit functiehuis, het LFNP. Dat LFNP en de bepaling van de functie van een medewerker kan van cruciaal belang zijn voor de plaatsing en positie van medewerkers bij de reorganisatie.

Veel medewerkers hebben een zienswijze ingediend, bezwaar gemaakt en vervolgens beroep aangetekend tegen het indelingsbesluit op basis van het LFNP.  De meeste medewerkers hebben dat gedaan met behulp van één van de vakbonden voor de politie (ACP, NPB, VMHP en ANPV).

Rechterlijke uitspraken

Door uitspraken van diverse rechtbanken komt er nu ook op juridische terrein wat licht in zicht. Een lijn in de uitspraken tot nu toe is dat de zogenoemde transponeringstabel door de rechters buiten beschouwing wordt gelaten in hun oordeel. Zij menen dat zij inhoudelijk geen oordeel kunnen geven op deze tabel, waarmee de medewerkers van de oude functie geplaatst worden in een nieuwe functie. De reden hiervoor is, dat er sprake zou zijn van een algemeen verbindend voorschrift. Hierdoor komen de rechters niet toe aan een beoordeling van de keuze voor een bepaalde functie, met behulp van deze tabel door de Politieorganisatie.

Aan deze algemene lijn in de uitspraken voegt in elk geval de rechtbank Zeeland – West Brabant in een uitgebreid gemotiveerde beslissing (BRE 14-4387 AW) iets belangrijks toe. De mogelijkheid van het komen tot een ander oordeel voor de functie indeling door de Politieorganisatie op basis van toepassing van een hardheidsclausule levert op, dat de Politieorganisatie het niet toepassen van de hardheidsclausule in een individueel geval moet motiveren. Met andere woorden als er aanleiding zou kunnen zijn voor een toepassing (zeker als de individuele politie medewerker daarom gevraagd heeft) van de hardheidsclausule, dan dient de Politieorganisatie aan te geven waarom ze dit niet heeft gedaan. Een belangrijk gegeven, want dat houdt in, dat bij volgens de politie medewerker onredelijke uitkomsten van de toepassing van de indeling volgens het LFNP, de Politieorganisatie gemotiveerd aan moet geven of en waarom de hardheidsclausule niet is toegepast of niet tot een ander oordeel leidt.

De Politieorganisatie heeft meestal hier geen woorden aan besteed, dus bij het volgen van deze lijn valt er nog aardig wat werk te verwachten voor de Politieorganisatie. Met de nodige vertraging voor het toch al slepende reorganisatie proces bij de Politie.

Centrale Raad van Beroep

Het grote wachten is op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Medio April 2015 wordt verwacht, dat er een zitting met meerdere zaken zal plaatsvinden. Af te wachten is wat dit gaat opleveren en hoe snel daarna er een uitspraak zal komen.

Vragen

Wil je meer weten? Heb je zelf hiermee te maken en wil je weten wat het voor jou betekent? Wil je reageren op dit stuk, dan wel op het LFNP proces dan wel op de reorganisatie, laat het hieronder weten.

Verbaasd het je net als mij, dat er weinig of niets in de publiciteit komt over het LFNP en de reorganisatie bij de Politie, dan is dit de kans om wat meer daarover te zeggen. Laat het weten via het onderstaande formulier en/of deel het bericht.