Disclaimer en algemene voorwaarden

Originally posted on JuridischEHBO:
Disclaimer De informatie zoals opgenomen op deze website en inĀ blogs is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de…