IB 47 wanneer toepassen?

Laatst kreeg ik een vraag van een contact hoe om te gaan met het IB 47 formulier. Na hem geholpen te hebben, bedacht ik me, dat het misschien wel voer voor uitleg behoeft voor meer mensen, vandaar deze blog. Hierin wordt uitgelegd wat het IB 47 formulier is en wanneer het toegepast kan worden.

Wanneer van toepassing?

Als iemand voor je werkt en er is geen formele werknemer-werkgeverrelatie, dan kun je op een andere manier dan gebruikelijk de aangifte bij de belastingdienst verzorgen. Voorwaarde is wel, dat de persoon in kwestie die de klus doet, dit niet uit hoofde van zijn bedrijf verzorgd (dus niet als zelfstandig ondernemer).

Wat voorbeelden van dat soort relaties: als stichting laat je een cursus (incidenteel) verzorgen door een vakkracht/docent. Of als bedrijf laat je maandelijks folders lopen door een student. Zoals uit de voorbeelden blijkt, moet het gaan om relatief gezien kleine klussen (minder dan een kleine parttimebaan), met andere woorden werkzaamheden die mensen even doen, als het ware als ‘bijbaan’. Als dat zo is, dan kun je gebruik maken van het IB 47 formulier.

IB 47 – formulier: voor het inkomen uit overige werkzaamheden

De mensen waar het om gaat zijn niet in loondienst, maar ze hebben ook geen bedrijf! Ze sturen geen factuur, of ze sturen wel een factuur maar zijn niet geregistreerd als ondernemer/bedrijf bij de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel. Zij brengen dus ook geen BTW in rekening.

Dit soort werkzaamheden valt fiscaal gezien onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. De verdiensten uit die werkzaamheden, zijn geen loon en ook geen winst uit onderneming. Het kan daarbij met name gaan om een categorie freelancers, maar dat kan in allerlei beroepen of werkzaamheden, zoals: thuiszorgmedewerkers, cursusleiders, trainers et cetera.  Belangrijk is, dat de insteek is voor de opdrachtgever en degene die de werkzaamheden doen, dat zij soms een klus doen maar dit niet in een ‘formeel verband’ doen. Is dat zo, dan vallen ze onder de categorie waarvan de inkomsten opgegeven kunnen worden met een IB 47 formulier.

Wat moet je hiermee als opdrachtgever/werkgever?

In deze context ben je opdrachtgever, geen werkgever. Als opdrachtgever ben je verplicht deze betalingen te melden aan de Belastingdienst en dat gebeurd via het IB 47 formulier. Vanaf 2017 kan dat alleen nog digitaal. je kunt je opgeven bij de Belastingdienst als ‘aanleveraar’ van deze gegevens. Heb je niet meer deze categorie van mensen voor je werken, dan meld je je weer af.

Voorwaarden op een rijtje:

 1. Allen als er geen sprake is van loon of winst uit onderneming kan aangifte gedaan worden via een IB 47 formulier;
 2. Ib-47 formulieren gaan vanaf 2017 alleen digitaal. Klik hier voor de site van de Belastingdienst;
 3. De opdrachtgever dient het totaalbedrag dat is betaald in te vullen. Dus inclusief vergoedingen en overige onkosten.

Voor degene die de werkzaamheden doet

Op het Ib-47 formulier wordt het totale bedrag doorgegeven dat is uitbetaald. Ook de vergoedingen voor diverse kosten zitten daarbij. De kosten die je aantoonbaar hebt gemaakt voor deze werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan treinkaartjes of materiaal, breng je in mindering op het resultaat (bij aangifte als inkomen bij de Belastingdienst), net zoals bij winst uit onderneming. Voor jezelf dien je de bonnen wel te bewaren, als bewijs bij je aangifte. Het bedrag dat dan overblijft, na aftrek van kosten zijn je ‘inkomsten uit overige werkzaamheden.’ Denk er hierbij aan, dat er geen heffingen zijn ingehouden, dus reserveer wanneer nodig!

Let wel: werk je als freelancer via een IB-47 constructie, dan heb je meestal geen recht op zelfstandigenaftrek (je bent immers geen ondernemer)!

Nieuwe regeling

Let op, mogelijk zal er per 1-1-2021 een nieuwe regeling komen, de zogenoemde renseigneringsverplichting. De regeling moet nog nader uitgewerkt worden en er wordt verwacht dat deze in het najaar van 2020 aan de Kamer wordt gestuurd.

Tot begin 2018 werd gebruikgemaakt van het burger service nummer (bsn) bij het formulier IB 47. Hiervoor bleek echter geen solide wettelijke basis, waardoor de uitvraag hiervan is stopgezet. Met de nieuwe renseignering regeling ontstaat een toereikende wettelijke basis voor het mede aanleveren door de opdrachtgever van het bsn en gegevens zoals de naam, het adres en de geboortedatum van degene die de betaling ontvangt (volgens de wetgever).

Zodra meer bekend over de regeling, zal ik een blog hierover plaatsen.


29 reacties op ‘IB 47 wanneer toepassen?

 1. De Belastingdienst spreekt van ‘moeten’ maar er is geen wettelijke verplichting voor een IB’47 formulier. Dit is anders wanneer de Belastingdienst dat expliciet heeft gevraagd.

  Like

 2. Heldere uitleg.
  Maar hoe moet dat als ouder waar een minder jarig kind (17jr) wat klussen doet voor een evenementen bedrijf en via een IB-47 krijgt uitbetaald?

  Like

 3. Als de vraag ziet op de belastingtechnische consequentie voor een ouder bij het (bij)verdienen van het minderjarige kind, dan is het in principe zo, dat de verdiensten van het kind toegerekend worden aan de ouder en het consequenties heeft voor inkomsten (vermogen) van de ouder. De inkomsten kunnen dus ook consequenties hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag en kinderbijslag.

  Like

 4. Moet ik als ontvanger van de inkomsten zelf nog aangeven welke activiteit ik heb uitgevoerd i.v.m. afstaan van belasting of wordt dat zelf door de belasting verrekend in mijn jaaropgave?

  Like

 5. Beste Damiën, dank voor je vraag. Ik vind deze lastig om te beantwoorden, omdat je vraag uit twee onderdelen lijkt te bestaan.
  De eerste vraag die ik lees is, of je dient aan te geven (aan de Belastingdienst) wat voor soort activiteiten je hebt verricht. Als je daarmee bedoelt of je aan moet geven waarmee je de verdiensten hebt verkregen, dan is het antwoord nee. De soort van werkzaamheden zijn niet interessant, alleen is interessant hoe de inkomsten moeten worden aangemerkt (en dat ze niet als in loondienst of als zelfstandig ondernemer verworven zijn).
  Daar ziet denk ik het tweede deel van je vraag op, namelijk wat moet je dan opgeven. De inkomsten worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Dat wil zeggen, dat de inkomsten opgevoerd moeten worden door jou bij je inkomstenbelasting aangifte als zodanig. In principe moet je het hele uitbetaalde bedrag opgeven. Als daar ook vergoedingen bij zitten voor diverse kosten, kun je als deze kosten aantoonbaar zijn gemaakt voor deze werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan treinkaartjes of materiaal, in mindering gebracht worden op het resultaat. Dit is vergelijkbaar met de methode bij winst uit onderneming (maar dus niet hetzelfde). Voor jezelf dien je de bonnen wel te bewaren (als bewijs bij controle)!
  Let op over de inkomsten dient ook nog een bijdrage Zorgverzekeringswet betaald te worden.
  Ik hoop je vragen hiermee afgedekt te hebben.

  Like

 6. kun je IB47 ook toepassen als daar een overeenkomst van Opdracht aan ten grondslag ligt en de opdrachtnemer wekelijks verplichtingen heeft en is daar een maximum bedrag aan verbonden?

  Like

 7. Dank voor je vraag.
  De basis is, dat degene waar een betaling wordt gedaan niet aan te merken is als werknemer, maar ook niet als ondernemer. Op het moment dat er een overeenkomst van opdracht is, dan is snel de conclusie te trekken, dat er sprake is van een ondernemer. Dus dan is IB 47 niet van toepassing.

  Like

 8. meisje 17 doet wat hand en span diensten tijdens een dagbestedingsactiviteit. Is zelf klant geweest en vind het leuk om te helpen. Dit is niet iedere week, maar ze volgt wel opdrachten op van de werkgever. Ze mag de opdracht niet aan iemand anders geven en ze krijgt er een vergoeding voor. Dit is ook om haar socialer te laten worden en te helpen om straks in een bedrijf te kunnen functioneren. Ze is geen zzp-er en is niet in loondienst. de vraag is nu of ze wel in loondienst zou moeten zijn of dat we dit met een IB47 formulier mogen afhandelen op het einde van het jaar. Wij hebben geen btw, zij heeft ook geen btw-nummer. Het is in het kort gewoon een klein bijbaantje. Maar als zij zich niet lekker voelt of het lukt niet, hoeft ze niet te komen. Ik hoor verschillende meningen vanuit kvk en belastingdienst en ik vraag me af wat we het beste kunnen doen of moeten doen.

  Like

 9. Wij huren als poppodium artiesten in via een gageverklaring. Moeten we hiervoor een IB 47 formulier invullen?

  Like

 10. Beste Ursula, excuses voor de late beantwoording: nee als je een gageverklaring invult hoef je niet ook nog eens een IB 47 in te vullen. Je zou kunnen zeggen, dat een van beide aan de orde is, dus niet beiden. Beide formulieren zijn bedoeld om hetzelfde te doen (maar dan voor verschillende doelgroepen).

  Like

 11. Beste Sabrina, excuses voor late beantwoording.
  De basis beoordeling is, of er sprake is van een dienstbetrekking (loondienst) dan wel een ondernemer. Als beide niet aan de orde is, dan is de vraag of er misschien sprake is van een vrijwilliger (vrijwilligersvergoeding). Als ook dat niet aan de orde is, dan dient er een IB 47 ingevuld te worden. In feite is die bedoeld voor betalingen die boven een vrijwilligersvergoeding uitgaan en niet via een dienstbetrekking of als ondernemer worden verdiend.

  Like

 12. indien een buitenlandse student een korte klus heeft gedaan en we dit middels ib 47 hebben aangegeven, moet de student dan ook een zorgverzekering in nl afsluiten?
  mvg,
  Natalie de Konink

  Like

 13. Beste Natalie, dank voor je vraag.
  Korte antwoord: ja. Zodra de persoon in Nederland komt wonen en zich inschrijft bij een Nederlandse gemeente, of bij een Nederlandse werkgever begint te werken, is hij/zij verplicht verzekerd. Hij/zij krijgt vanaf die dag ook zorg uit het basispakket vergoed, ook al is er nog geen zorgverzekering afgesloten. De persoon in kwestie heeft 4 maanden de tijd om een zorgverzekering af te sluiten. Hij/zij dient wel vanaf de begindatum premie te betalen.
  Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-de-verplichte-zorgverzekering-afsluiten-als-ik-uit-het-buitenland-kom.

  Like

 14. Ik doe af en toe klusjes als mystery shopper en ontvang zojuist een IB47 formulier van de opdrachtgever. De door opdrachtgever betaalde bedragen dekken meestal alleen de gemaakte onkosten waardoor het bedrag dat ik nog zou moeten opgeven erg laag of 0 is. De belastingdienst heeft echter het hogere bedrag vooraf-ingevuld. Kan ik dit dan gewoon terug zetten op 0? Tevens heb ik ergens gehoord dat de eerste 145,- verdiende euro niet belast zou worden door de belastingdienst? Ik heb ook meerdere opdrachtgevers, moet ik die allemaal samen tellen of is dit per opdrachtgever? Dank alvast.

  Like

 15. Beste Ruby, dank voor je vragen. Ik tracht ze puntsgewijs te behandelen.
  Je geeft aan dat je betaald krijgt voor werk en dat je voor dat werk onkosten maakt en dat dan netto weinig over blijft. Bij werkzaamheden die onder IB 47 vallen, gaat het om werkzaamheden die aangemerkt worden als resultaat uit overige werkzaamheden. Je opdrachtgever geeft dan je inkomsten door aan de Belastingdienst via dat formulier (wat de Belastingdienst overneemt) en jij geeft dan vervolgens bij aangifte ook door wat de (on)kosten zijn. Dat kan dan inderdaad erin resulteren, dat je netto weinig overhoudt, dus ook geen of weinig belasting hoeft af te dragen. Dit ontslaat je niet om een en ander door te geven. Het op nul zetten van je inkomsten is niet correct, want het geld heb je betaald gekregen, maar door de kosten op te geven, blijft er dan weinig over om belasting over te heffen.
  Je opmerking over de eerste €145,- niet opgeven herken ik niet. Mogelijk dat (vagelijk) een link gemaakt wordt met inkomsten als vrijwilliger? Hiervoor geldt een vrijstelling: in 2021 maximaal € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar. Dit is echter niet aan de orde voor jou, want je bent geen vrijwilliger.
  Alle inkomsten dienen door je doorgegeven te worden. Dus heb je meerdere opdrachtgevers en zijn dit allemaal werkzaamheden voor heb die aangemerkt worden als resultaat uit overige werkzaamheden, dan moet je inderdaad het totaal doorgeven (en ook het totaal aan (on)kosten).

  Like

 16. Goedendag,
  De Volgende situatie :
  Ik doe klusjes voor een bedrijf. met dat bedrijf heb ik een uurtarief afgesproken. Als ik een klusje af heb stuur ik het bedrijf een rekening. Ik ben niet in dienst van het bedrijf. Ik heb geen KvK-nummer. Ben ik nu ondernemer of valt dit inder de IB47 regeling ?

  Like

 17. Dag Nico. Ik lees jouw situatie zo, dat je geregeld wat doet voor een bedrijf en daarvoor betaald krijgt. Je vraag verondersteld, dat je dat niet als werknemer en niet als zelfstandig ondernemer doet. Daar zo meteen meer over, maar allereerst iets over het IB 47 formulier.
  Het IB 47 formulier is bestemd voor degene die betaald. Dus in jouw geval het bedrijf, dat jou inschakelt. Dus de vraag van jou zou je eigenlijk moeten stellen aan het bedrijf waarvoor je werkzaamheden doet. Hoe geven zij aan de Belastingdienst, de betalingen die ze aan jou doen, door? Dat weet ik natuurlijk niet, dat kun je alleen van hen te weten komen. Dus vraag het aan hen.
  Voor jou geldt, dat je jouw inkomsten ook op dient te geven aan de Belastingdienst, in lijn met de kwalificatie door het bedrijf wat je betaald. Dat wat het bedrijf aan de Belastingdienst doorgeeft over de wijze waarop en waaronder jij de inkomsten bij hen verwerft, bepaald ook de aangifte door jou. Er van uitgaande dat je niet als werknemer of als zelfstandige ondernemer de inkomsten verwerft, dan zou je de inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden dienen op te geven. Zie de blog en de diverse antwoorden aan anderen over de voorwaarden daarvoor.

  Voor dat je je inkomsten kunt doorgeven, dien je dus vast te stellen hoe de werkzaamheden waarmee je die inkomsten verwerft gekwalificeerd worden. Er van uitgaande dat je geen ondernemer bent, is dan de enige vraag die overblijft of je niet als werknemer aangemerkt moet worden van het bedrijf waarvoor je de werkzaamheden verricht. Het voert wat ver om dat helemaal uit te werken, zeker ook omdat je over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder je de werkzaamheden verricht geen informatie hebt verstrekt. Ook op dit punt dient het bedrijf waar je werkt een standpunt in te nemen. Dus: vraag ook dat na!
  Succes.

  Like

 18. Goedemiddag, is het noodzakelijk om de reiskostenvergoeding van een ledenraadslid (ongeveer 60 euro per jaar) ook op te geven via een ib47 formulier? Dit lid krijgt verder geen andere vergoedingen. Alleen dus een reiskostenvergoeding.

  Like

 19. Dag Jose, dank voor je vraag.
  Je schrijft dat er alleen sprake is van een vergoeding van (reis)kosten. Ik lees dat zo, dat er geen vergoeding voor de werkzaamheden betaald wordt. IB 47 dient gehanteerd te worden voor vergoedingen voor werkzaamheden. Dat is dan in dit geval niet zo, mits de vergoeding voor de (reis)kosten ook reëel is (dat wil zeggen, dat er echt alleen de kosten vergoed wordt en dus niet meer dan dat). Dus als de vergoeding niet de reële kosten overstijgt is er geen aanleiding om deze op te geven. Overigens kan het ook gegeven de aard van de werkzaamheden zo zijn, dat het in dit geval zou kunnen gaan om vrijwilligerswerk. Dan is er nog een extra vrijstelling voor op te geven vergoedingen (los van de kosten). Zie ook eerdere antwoorden over de vrijwilligersregeling.

  Like

 20. Ik heb een vraag, mij vrouw krijgt aanrecht geld, Daarnaast vrijwilligers werk vergoeding, deze was iets hoger dan de 1700 euro. Nu wordt 1946 als neven inkomen gezien en behoorlijk belast.
  Geen vrijstellingen ed.
  Als je in loondienst werkte zal je geen belasting betaald hebben. hoe zit dat?

  Like

 21. Beste Kees, dank voor je vraag. Deze heeft niet direct betrekking op de IB47 toepassing, maar op de vraag of en wanneer je bij inkomsten voor werk, dat werk en de vergoeding daarvoor als vrijwilligerswerk en dito vergoeding mag aanmerken. Daarvoor kent de Belastingdienst eenvoudige en harde regels. Voor betaling van vrijwilligersvergoedingen, geldt een vrijstelling: in 2021 maximaal € 180,- (2020: € 170,-) per maand en € 1.800,- (2020: € 1.700,-) per jaar. Kom je daarboven, dan geldt de gehele vergoeding niet als een vrijwilligersvergoeding en het werk dus niet als vrijwilligerswerk, want de inkomsten worden dan als substantieel aangemerkt en niet meer passend bij een vrijwilliger en vrijwilligersvergoeding. Dus het is een harde grens! Maak dan ook afspraken, dat het bedrag beneden die grens blijft, zou mijn advies zijn.
  Je opmerking over werken in loondienst en geen (loon)belasting betalen kan ik niet plaatsen, zonder nadere toelichting.

  Like

 22. Mijn zoon van 16 helpt bij evenementen en kan zich daarvoor inschrijven als hij daar zin in heeft, dus geen verplichting. Hij krijgt er wel wat voor betaald. Zit er een maximum aan dat zijn opdrachtgever kan opgeven via een IB47. Of is er een maximum dat hij mag verdienen?

  Like

 23. Beste Francesca, dank voor je vraag.
  Er zijn drie vragen van belang voordat toepassing van IB47 aan de orde is. Is de persoon in kwestie aan te merken als werknemer (is hij in dienstbetrekking werkzaam), voert hij de werkzaamheden of diensten uit als ondernemer of is hij vrijwilliger.
  Op vraag 2 zou ik zeggen dat deze in elk geval niet aan de orde is en uit je verhaal maak ik ook op dat hij geen vrijwilliger is (vraag 3); zie voor meer info daarover eerdere antwoorden op deze blog).
  Op vraag 1 kan ik echter geen antwoord geven aan de hand van jouw schets. Deze is wel cruciaal. Is hij toch als werknemer aan te merken, dan geldt de IB47 systematiek niet.

  Formeel is er geen maximum bedrag gekoppeld aan de toepassing van de IB47, maar de idee achter de IB47 is, dat het gaat om incidentele en geringe bedragen.
  Aan dit soort betalingen moet je denken volgens de Belastingdienst:
  – betalingen aan sprekers en auteurs;
  – betalingen aan deelnemers aan medische proeven;
  – betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes.

  Kortom allereerst dient vraag 1 (wel/geen dienstbetrekking) beoordeeld te worden. Hierbij denk ik, dat als er sprake is van substantiële werkzaamheden en inkomsten, eerder er sprake is van een dienstbetrekking.

  Like

 24. Goedemiddag,
  kan ik het formulier IB47 ook inzetten naar een rechtspersoon (ouders), als ik hun kind 2 x per maand een uur ga coachen? Ik ben nog niet ingeschreven bij de Kvk.

  Like

 25. Dag Carola, dank voor je vraag.
  IB 47 is niet een formulier welke jij hanteert, maar het is bedoeld voor de opdrachtgever. Hij vult dit formulier ten behoeve van de Belastingdienst in, als hij/zij iemand inschakelt, die niet als werknemer of als zelfstandige werkzaamheden verricht en hij daarvoor betaling(en) doet.
  Jij dient dan zelf aangifte over je inkomsten te doen en de Belastingdienst kan dan de opgave van de opdrachtgever naast jouw opgave leggen ter controle. Jouw opgave zou dan inkomsten inhouden onder de noemer: ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Zie de blog over hoe dat vorm te geven.
  Gezien de aard en omschrijving van je werkzaamheden kan het goed zo zijn, dat je werkzaamheden aan te merken zijn als werkzaamheden die vallen onder de regeling dienstverlening aan huis; zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/niet_in_loondienst_werken/huishoudelijke_werkzaamheden_voor_anderen/u_doet_huishoudelijk_werk_voor_iemand/voorwaarden/voorwaarden_regeling_dienstverlening_aan_huis
  Hoop je hiermee voldoende te hebben ingelicht.

  Like

 26. Is de WAB hier op van toepassing? Als ik minder dan 4 dagen vantevoren word afgebeld voordat ik moet werken, heb ik dan wel recht op loon?

  Alvast bedankt voor uw antwoord.

  Met vriendelijke groet,

  Guus

  Like

 27. Beste Guus, dank voor je vraag.
  De Wet Arbeidsmarkt in Balans ziet op (veranderingen per 1-1-2020 in) het arbeidsrecht. De IB 47 wordt toegepast als er geen sprake is van een dienstbetrekking (dus geen arbeidsovereenkomst) en dus valt de IB 47 niet onder de regelingen geraakt door het arbeidsrecht (waaronder de WAB).
  Je vraag lijkt te gaan over de vraag hoe om te gaan met oproepkrachten. De WAB regelt daarvoor dat als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, de oproepwerknemer recht heeft op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. IB 47 kan en mag niet op oproepkrachten toegepast worden (want oproepkrachten werken in een dienstbetrekking).
  Ik verwacht je vraag hiermee beantwoord te hebben.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.