Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is het recht wat ziet op het regelen van de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer.
 
Het arbeidsrecht is naast regulerend tussen en voor werkgever en werknemer, bij uitstek ook recht dat voorwerp is voor politieke regulering. Soms uit oogpunt van bescherming voor met name de werknemer, maar soms ook ter regulering en stimulering van de arbeidsmarkt (althans in potentie).
 
De afgelopen jaren is de wetgever heel erg druk om de naar haar mening ongewenste ontwikkelingen in of ten gevolge van het bestaande arbeidsrecht bij te stellen via ingrepen in het recht. Zo worden de gevolgen op met name het te werk stellen, maar ook het ontslag van werknemers en de vele vormen van (flexibele) contracten, getracht door de wetgever in goede banen te leiden met nieuwe wetgeving.
Dit brengt geregeld min of meer grote veranderingen met zich mee, die juridisch vaak heel erg interessant zijn, maar een bron van voortdurende aandacht en zorg voor al degenen die te maken hebben met het inschakelen of het zich laten inschakelen als werkende.
 
Hieronder tref je enkele van deze onderwerpen aan in volgorde in tijd, met een link naar een eigen pagina met een uitwerking van deze onderwerpen: