Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 is een gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Deze wet (hier afgekort als WWZ, maar ook wel in de literatuur Flexwet genoemd) heeft de volgende doelstellingen volgens de wetgever:

  1. betere balans tussen werknemers met vaste en tijdelijke aanstellingen; dit gebeurd door een verbetering van de rechtspositie van flexwerkers en door een aantal maatregelen die het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties moet ontmoedigen. De maatregelen moeten ertoe leiden dat werkgevers er sneller toe overgaan werknemers met een tijdelijk arbeidscontract in vaste dienst te nemen;
  2. een eenduidig en evenwichtig ontslagstelsel; inhoudend een stroomlijning van de regels voor ontslag: het voorstel laat de bestaande routes via het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en de kantonrechter in stand, maar schrijft dwingend voor in welke gevallen welke ontslagroute moet worden gevolgd. Verder wordt de ontslagvergoeding omgevormd tot een transitievergoeding. Deze is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar nieuw werk te vergemakkelijken;
  3. voorkomen van langdurige werkloosheid; hierbij worden de werkloosheidsregelingen aangepast, waaronder een verkorting van de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW). Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat werkloze werknemers eerder werk aanvaarden (meer activerend maken van werkloosheidsuitkeringen).

De wet ging gedeeltelijk in per 1 januari 2015, een ander gedeelte is ingegaan per 1 juli 2015 en een laatste gedeelte zal ingaan per 1 januari 2016.

De belangrijkste wijzigingen zijn onder onderwerpen WWZ uitgewerkt in aparte artikelen, die via een doorklik na te lezen zijn.

In het regeerakkoord van Rutte III staan verschillende voornemens tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en met name de WWZ onderdelen. We moeten even afwachten hoe en wanneer deze vorm gaan krijgen. Het lijkt er op, dat de scherpe kantjes van de WWZ geslepen gaan worden, via de Wet Arbeidsmarkt In Balans, die per 1-1-2020 in werking is getreden. Voor meer informatie daarover zie de betreffende rubriek.

Onderwerpen WWZ

Keten regeling

Concurrentiebeding, aanzeg termijn, proeftijd beding, loondoorbetalingsplicht

Ontslagrecht

Nieuwe WW

Aanpassingen WWZ

Samenvatting WWZ in schema

Samengevat de wijzigingen in het arbeidsrecht en de WW van oud naar nieuw op een rij:

oud nieuw
Ketenregeling

Het laatste tijdelijke contract wordt automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd indien a) de totale duur van de tijdelijke contracten meer dan drie jaar bedraagt, of b) dat contract het vierde contract in de keten is.

Ketenregeling

Het laatste tijdelijke contract wordt automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd indien a) de totale duur van de tijdelijke contracten meer dan twee jaar bedraagt, of b) dat contract het vierde contract in de keten is (ingang 1-7-2015).

Onderbrekingstermijn

Na 3 maanden onderbreking van de keten, kan medewerker weer aan het begin van de keten instromen.

Onderbrekingstermijn

Na 6 maanden onderbreking, van de keten, kan medewerker weer aan het begin van de keten instromen (ingang 1-7-2015.

Aanzegtermijn

Niet van toepassing.

Aanzegtermijn

Uiterlijk 1 maand voor einde contract dient medewerker schriftelijk aangezegd te worden (ingang 1-1-2015).

Proeftijd

Proeftijd altijd toegestaan.

Proeftijd

Proeftijd alleen toegestaan in contracten van 6 maanden of langer (ingang 1-1-2015).

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding altijd toegestaan.

Concurrentiebeding

Mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen wordt beperkt (ingang 1-1-2015).

Uitsluiting loondoorbetalingsplicht

Maximaal 6 maanden, mits schriftelijk overeengekomen. Indien bij cao overeengekomen is een (onbeperkt) langere termijn mogelijk.

Uitsluiting loondoorbetalingsplicht

Maximaal 6 maanden, mits schriftelijk overeengekomen. In uitzonderingsgevallen kan een langere termijn bij cao overeengekomen worden, met een maximum van 78 weken (ingang 1-1-2015).

Duur WW en passende arbeid

De maximale duur van de WW-uitkering is 38 maanden. Na 1 jaar WW is iedere arbeid passend.

Duur WW en passende arbeid

De duur van de WW- uitkering wordt 24 maanden, waarna 14 maanden kan worden aangevuld (ingang 1-1-2016). Na 1/2 jaar WW is iedere arbeid passend (ingang 1-7-2015).