TOGS

Creatief en horeca

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Deze regeling onder de afkorting TOGS is met name bedoeld voor door de kabinetsmaatregelen tegen het COVID-19 (Corona) getroffen ondernemers in vastgelegde sectoren. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig een bedrag van € 4.000,- (belastingvrije gift). Dit bedrag is vrij te besteden. De Rijksoverheid wil via deze gift ondernemers ondersteunen die door de maatregelen in hoge nood zitten en is bedoeld voor dekking van de vaste lasten.

De aanvraag kan ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). De regeling geldt tot 16 juni 2020.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak op de regeling te kunnen maken:

 • De onderneming is opgericht en stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK);
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam;
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart geregistreerd onder een van de vereiste Standaard Bedrijfsindeling (SBI)-codes;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het Handelsregister bij de KvK;
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres;
 •  De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 4.000,- per onderneming (en niet per vestiging);
 • De ondernemer geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat;
 • De onderneming is niet failliet en/of heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro;
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen;
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Kanttekeningen bij de regeling

Al meteen bij instelling van de regeling was er discussie over de vastgestelde SBI codes. Niet alle direct getroffen sectoren vielen onder de opgesomde SBI-codes. Ondertussen zijn op basis van deze constatering de codes al uitgebreid. Niet uit te sluiten is dat er nog meer codes onder de regeling zullen gaan vallen. Mogelijk zullen ook de indirect getroffen sectoren er nog onder gaan vallen, maar dat is afwachten.

Er zijn verder bedrijven die niet onder de juiste code geregistreerd zijn en daardoor ook buiten de regeling vallen. Dit kan gemeld worden bij de RvO. Of dit ook leid tot correctie met terugwerkende kracht, is afwachten.

Een ander discussiepunt is de eis ten aanzien van de vestiging van de onderneming. Ondernemingen met een vestiging op een huisadres van de eigenaar vallen buiten de regeling. Ook hier is de vraag of deze voorwaarde onverkort gehandhaafd blijft.

Slot

De controle op de aanvragen gebeurt achteraf. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling.

Voor de officiële informatie over de TOGS zie de site van de Rijksoverheid. Voor een berekening van de tegemoetkomingen zie de Corona calculator van VNO/NCW en MKB Nederland. Voor een overzicht in woord en beeld, zie het webinar van het Platform Zelfstandig Ondernemers.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.