TOZO

Working at home
Thuis werken

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

In dit blog een nadere uitwerking van de regelingen van de TOZO.  Alvast een disclaimer: volledigheid wordt niet gegarandeerd. Verder is het zo omdat deze regeling door gemeenten uitgevoerd wordt, dat er mogelijk per gemeente verschillen zijn in de uitvoering. De basis is wel gelijk namelijk de TOZO wetgeving en de Participatiewet, waar de regeling is op gebaseerd.

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de corona crisis, lijkt op de bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. De regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Je kunt voor vragen hierover bij de desbetreffende gemeenten terecht of de site van VNG, maar ook op de website van de Kamer van Koophandel: KvK.nl.

Inkomensondersteuning

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de corona crisis zijn inkomen de drie maanden volgend op de aanvraag, minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.

Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500,- netto en voor alleenstaanden tot maximaal € 1.050,-  netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.
Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, hebben geen recht op aanvulling.

Als beide partners zelfstandig ondernemer zijn is € 1.500,- netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet.

Voorwaarden

De Tozo kent versoepelde voorwaarden en wordt via een versnelde procedure afgehandeld. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken. Zoals eerder gezegd betreft het een gift, dus hoeft in principe niet terug betaald te worden, maar dan dient men achteraf gezien ook te voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Indien achteraf blijkt van niet, dan kan er teruggevorderd worden (en een boete opgelegd worden).

De voorwaarden waaraan ieder die een aanvraag doet en een uitkering wil krijgen, moet voldoen, op een rij:

  • Nederlander of daarmee gelijkgestelde;
  • zelfstandige, die het bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefent;
  • geldt voor zelfstandige die ouder dan 18 jaar is, tot degene die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam (24 uur per week) in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Kanttekeningen bij de voorwaarden

Het urencriterium is het heetste hangijzer bij de voorwaarden. Voor degenen die daaraan niet voldoen, omdat zij bijvoorbeeld niet minstens 24 uur per week werken als zelfstandige, is al coulance gevraagd in de Tweede Kamer, maar daar is nog niet aan tegemoet gekomen. Als men nog geen jaar voor 17 maart heeft gewerkt dus, niet aan de 1225 uur zal kunnen voldoen, is het wel mogelijk naar evenredigheid te kijken voor de periode dat men heeft gewerkt of men aan de 24 uur per week werken wordt voldaan. Aangesloten wordt bij de fiscale regels voor deze 1225 uur en dus tellen ook de uren gemaakt, voor bijvoorbeeld administratie, boekhouding, marketing en acquisitie, mee.

Pensioengerechtigden die nog als zelfstandige werken of een bedrijf drijven zijn uitgesloten van de regeling. In de Tweede Kamer is ook voor deze groep coulance gevraagd.

Aanvraag kan gedaan worden tot in principe 1 juni 2020. Dat wil zeggen dat ook als later dan in maart, maar voor 1 juni financiële problemen ontstaan er een aanvraag gedaan kan worden.

Het inkomen van de partner wordt buiten beschouwing gelaten. Echter als de beide partners zelfstandigen zijn wordt maximaal €1500,- netto uitgekeerd. Een alleenstaande krijgt maximaal €1050,- netto.

Lening voor bedrijfskapitaal

Naast de inkomensondersteuning is een ander onderdeel van de Tozo, dat zelfstandig ondernemers die als gevolg van de corona crisis in liquiditeitsproblemen komen, een lening kunnen vragen voor bedrijfskapitaal. Het te lenen bedrag kan maximaal € 10.157,- zijn, met een rente van 2 procent. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Daarna is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als de zelfstandige op 1 januari 2021 niet in staat is aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen.
Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.

Slot

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Dat houdt ook in, dat er toch ondanks dat het gaat om een door de nationale overheid ingevoerde maatregel er lokale verschillen kunnen zijn, door uitvoeringskeuzes van de verschillende gemeenten. De lening is een nieuw fenomeen voor de gemeenten en dat houdt in dat de gemeenten wat trager zijn in de uitvoering van dit aspect van de regeling. Sommigen zijn nog niet opengesteld ten tijde schrijven van deze blog.

Er zijn vele websites die informatie verstrekken. De centrale informatie van de Rijksoverheid is hier terug te vinden. Wil je meer informatie over de hoogte van tegemoetkoming kan dat onder meer via deze tool  van VNO/NCW worden berekend. Voor de meer visueel ingestelde kun je ook deze webinar bekijken van PZO.

Laatste nieuws (mei 2020) is dat er voor degenen die gedurende de corona crisis minder uren in hun onderneming kunnen maken er bij de toetsing van het urencriterium van 1225 over 2020 er voor de periode van uitval van werkzaamheden (en TOZO steun) er gerekend mag worden alsof er gemiddeld 24 uur per week is gewerkt.

Veel sterkte in deze corona crisis tijd.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.