Algemene Voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de voorwaarden die je standaard hanteert als ondernemer op het moment dat iemand zaken met je doet. In de algemene voorwaarden leg je vast onder welke condities je je werkzaamheden (dienst of product) aanbiedt.

Algemene voorwaarden zijn een standaard, waar iedereen jou aan kan houden als men zaken met je doet, maar ook andersom waar jij anderen aan kunt houden als zij zaken met jou doen.

Het vastleggen van deze voorwaarden is dus handig voor jou, maar ook voor je klanten. Je hoeft niet telkens bij elke opdracht en of product dat je levert opnieuw vast te leggen hoe je dat doet. Speciale voorwaarden geldend voor die ene afspraak of contract kan, of liever gezegd moet, je natuurlijk wel apart vastleggen.  Doe dat vooral schriftelijk (waaronder ook verstaan wordt per email of Whatsapp) en/of in een apart contract, om latere misverstanden te voorkomen.

Voor de algemene voorwaarden JuridischEHBO zie hieronder in de ‘footer’ of klik hier.

Waarom algemene voorwaarden

Het is handig voor jezelf, maar ook voor je klanten om slechts één maal iets vast te leggen en niet telkens opnieuw. Belangrijk is, dat jij je duidelijk uitlaat over wat wel en wat niet door jou gedaan wordt of verstaan wordt onder jouw dienstverlening/service/product.

Denk ook aan kosten en wat er wel en niet onder valt (bijvoorbeeld reistijd, vervoerskosten, levering).  In de algemene voorwaarden kun je de grenzen aan je werk en dienst duidelijk aangeven. Je kunt aangeven welke afspraken gelden voor betalingstermijnen, garantiebepalingen, eigendomsvoorbehoud, auteursrecht en voor als het mis gaat aansprakelijkheid en je incassovoorwaarden.

Grenzen

Er zijn ook grenzen aan wat je kunt en mag regelen in je algemene voorwaarden. Met name ten behoeve van de bescherming van consumenten gelden daarvoor specifieke wettelijke regels. Voor zakelijke cont(r)acten gelden deze regels in principe niet, maar ook hier is er natuurlijk wel een grens die ligt bij de vraag of de voorwaarden (of een onderdeel ervan) onredelijk bezwarend zijn voor de andere partij (zwarte, grijze, blauwe lijst aan wettelijke begrenzingsmogelijkheden).Algemene voorwaarden

Meer info

Wil je meer achtergrond informatie, lees dan dit blog.

Wil je nagaan waarom je wel of niet je algemene voorwaarden zou moeten (laten) aanmaken? Bekijk onderstaande infographic.

KLIK OP HET LOGO

JuridischEHBO @

Contact

Wil je zelf algemene voorwaarden aanmaken en wil je hints of tips, wil je dat algemene voorwaarden voor jou op maat aangemaakt worden, of wil je dat je (al dan niet oude) voorwaarden gescreend worden en zo nodig gemoderniseerd en ‘up to date’ gemaakt worden, neem dan contact op, via onderstaand formulier.

Tarief voor op maat gemaakte algemene voorwaarden: €420,- ex btw. Werkwijze is dat je eerst een (uitgebreide) vragenlijst krijgt, waarna na beantwoording een format wordt gekozen en een eerste opzet wordt gemaakt. Na voorlegging van deze eerste opzet, volgt een eventuele tweede ronde met aanpassingen. ervaring leert dat dan meestal een gereed document opgeleverd kan worden. Indien niet volgt een volgende ronde, totdat je tevreden bent.

Andere documenten

Denk ook ook aan andere standaard documenten, zoals een privacy verklaring, maar ook een cookie verklaring. Deze zijn sinds invoering van de wetgeving rond de privacy (AVG) van steeds groter belang. Informeer voor een aanbod op dit terrein.