Sociaal zekerheids recht

Het sociaal zekerheidsrecht draait om regelingen voor:

  • alle burgers, de algemene of volksverzekeringen, zoals de algemene kinderbijslagwet, algemene ouderdomswet en de algemene nabestaandenwet;
  • werknemers, de werknemersverzekeringen  zoals de Werkloosheidswet, Wet werk en inkomen na arbeidsongeschiktheid (WIA)  en de Ziektewet;
  • degenen die geen gebruik meer kunnen maken van werknemersverzekeringen en/of ook verder een gebrek aan inkomen hebben, de zogenoemde sociale voorzieningen, zoals de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) en de Bijstandswet of de variant voor de zelfstandigen (BBZ).

Wij zijn gespecialiseerd in het beantwoorden van jouw vragen en het herkennen van de mogelijke knelpunten op het brede terrein van de sociale zekerheid, met een nadruk op de werknemersverzekeringen. Hierbij loont het zowel voor werkgever als werknemer om goed beslagen ten ijs te komen. Dat kan veel ongemak voorkomen, in de vorm van bijvoorbeeld premiedruk of boetes voor de werkgever en voor de werknemer of hij/zij al of niet in aanmerking komt voor een uitkering of een voorziening.

Geen probleem, maar een gezamenlijke oplossing

Oplossingen voor vragen en problemen, kunnen zowel voor werkgever als werknemer heel profijtelijk zijn, waarbij de belangen vaak ook parallel kunnen lopen. Vaak ook lopen vragen op arbeidsrechtelijk terrein hiermee parallel en een goede oplossing van een geschil, kan van groot belang zijn in het licht van het sociaal zekerheidsrecht en de eerder genoemde premies en boetes en de rechten op een uitkering.

Voor meer gerichte informatie en blogs op sociaal verzekeringsrechtelijk terrein, zie Sociaaljurist.nl, een onderdeel van Juridisch EHBO.

Sociaaljurist

Schroom niet, stel jouw vraag, via onderstaand formulier of neem telefonisch contact op. Intake is gratis, waarbij je meteen een indicatie krijgt over een mogelijke oplossing en de eventuele kosten.