Samenwerken

Samenwerken en/of samen werken

Een vraag die soms al bij het begin van het gaan ondernemen, naar boven komt, maar soms ook pas later naar voren komt is: ga ik samen met iemand ondernemen en zo ja hoe dan?

Hoe je het ook wendt of keert, alleen is maar alleen. Schaalbaarheid is alleen niet echt mogelijk, maar samen met iemand anders wel. Welke reden er ook is om te gaan samenwerken, het is altijd van groot belang om goed na te denken hoe dat vorm te geven. Denk hierbij aan het gezamenlijk met elkaar optrekken, zonder formele vorm, zoals het inschakelen van een ander via een (samenwerkings)overeenkomst, maar ook aan het samen vormen van een bedrijf.

Hoe dan ook, is het noodzakelijk om goed na te denken hoe het samen werken of samenwerken vorm te geven. Dit om wederzijdse problemen te voorkomen, maar ook om elkaars rechten over en weer vast te leggen en te respecteren. JuridischEHBO kan helpen bij het nadenken over de gewenste vorm en helpen bij het vormgeven van de noodzakelijk afspraken.

Hieronder worden een paar voorbeelden van vragen en onderwerpen die aan bod kunnen komen, behandeld.

Rechtsvorm

Van groot belang is goed te overwegen welke (rechts)vorm je bedrijf heeft of gaat krijgen. Dat is niet alleen een juridisch vraagstuk, maar ook een fiscaal. Zo kan de keuze voor een rechtsvorm behoorlijke financiële consequenties hebben, door de fiscale afdracht verplichtingen behorend bij de verschillende keuzes inzake de rechtsvorm.

Wat mij betreft echter het meest belangrijke aspect is, of de partijen bij elkaar passen en ook dezelfde ideeën hebben over het samen werken. In dit verband is het vergelijkbaar met een huwelijk. Overigens qua consequentie niet alleen bij de start (huwelijkse voorwaarden), maar ook bij een eventueel einde (scheiding). Daarom is het goed om het uit elkaar gaan, goed met elkaar te bespreken en ook te regelen, bij de start!

Het regelen van de samenwerking kan in allerlei rechtsvormen goed vorm gegeven worden, maar de juiste keuze voor de rechtsvorm is zeker niet gemakkelijk. Onafhankelijk advies is hierbij naar mijn ervaring onontbeerlijk.

Hulp bij het voorgaande nodig? Maak een afspraak en neem contact op.

Inschakelen van anderen

Het inschakelen van anderen om mee samen te werken is op vele manieren mogelijk. Denk aan het inhuren van personeel met al zijn verschillende contractmogelijkheden, maar ook aan inhuur van zelfstandigen (freelancers of zzp-ers).  Op het snijvlak van arbeidsrecht en contractenrecht zijn er veel keuzen, maar de juiste kiezen is de kunst. Dat is het specialisme van JuridischEHBO.

Denk als andere optie ook aan het samen gaan werken onder een overkoepelende vlag zonder inhuur in enige vorm, maar vanuit zelfstandigheid, zoals bijvoorbeeld een coöperatie of franchise constructie.

Kortom ook hier zijn veel mogelijkheden en zo mogelijk nog meer vragen te beantwoorden hoe dit goed vorm te geven.

Hulp nodig? Vul het contactformulier hieronder in en geef aan waar je vraag op ziet.