Arbeidsrecht

Wil je meer inhoudelijke informatie klik dan hier.
Werkplek

Hulp nodig

JuridischEHBO kan je (werkgever, werknemer of misschien ook opdrachtgever en opdrachtnemer) helpen met allerlei vragen op het terrein van het arbeidsrecht. Denk aan vragen op het terrein van het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het afbakenen van een arbeidsovereenkomst ten opzicht van een opdrachtovereenkomst, het eindigen van een arbeidsrelatie et cetera.

Concrete hulp bij concrete vragen, met vast tarief waar mogelijk. Bijvoorbeeld: aanmaak (€ 235,-) en/of beoordelen/toetsen (€ 175,-) van een arbeidsovereenkomst; het beoordelen/toetsen (€ 175,-); aanmaken (€ 235,-) van een vaststellingsovereenkomst; het realiseren van maatgemaakte opdrachtovereenkomst (€ 295,-), dan wel via een model (€ 175,-); alles ex btw.

Begeleiding tijdens de onderhandelingen bij tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst, waarin diverse van de hiervoor genoemde diensten opgenomen zijn, voor € 575,- ex btw (gebruikelijk is overigens dat een werkgever deze kosten voor zijn rekening neemt).

Voor meer info neem contact op.